15.06.2011

Krakowskie Przedmieście 57 - kamienica Rottera

W 1700 stał tu dom kotlarza Jana Grunwalda. Obecna kamienica zbudowana została w 1743 dla gminnego Starej Warszawy Michała Rottera. Pod koniec XVIII w. przerobiono wystrój fasady. Działał tu sklep żelazny Henryka Stöckera, przeniesiony pod nr 61. W okresie międzywojennym działały tu sklep z zegarkami Chronos i sklep ze szczotkami Stanisława Zawadzkiego. W 1944 kamienica została spalona i odbudowana na potrzeby Zakładu Osiedli Robotniczych w latach 1949-50 wg projektu Teodora Bursche z zespołem.

2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz