02.07.2011

Krakowskie Przedmieście 50 - kamienica Szancera

Budynek w obecnym kształcie pochodzi z połowy XIX wieku. Pierwotnie był barokowy. Stanął w latach 1882 - 86 wg proj. Efraima Schroegera z przebudowanej oficyny klasztoru Karmelitów Bosych z 1781 roku. Po 1820 roku zmieniała najemców aż po upadku powstania styczniowego i kasacie zakonu karmelitów została przejęta przez skarb państwa. W 1866 roku wystawiono ją na licytację. Najpierw nabył ją Maurycy Brauman, potem w 1870 roku Maksymilian Fajans, właściciel wielkiej formy żeglugowej na Wiśle, który wybrał do przebudowy kamienicy jeden z gotowych projektów, Juliana Ankiewicza. Po nim kolejnym właścicielem został Władysław Szancer. Wówczas to budynek gruntownie przebudowano zgodnie z projektem Józefa Dietricha, nadając mu obecną formę. Dom ma trzy piętra, a elewacje ożywiają alegoryczne posągi z 1877 roku dłuta Faustyna Cenglera. Jest dziś jednym z nielicznych w Warszawie, który uniknął zniszczenia w czasie drugiej wojny światowej, a w jego XIX-wiecznych ścianach wciąż tkwią barokowe fragmenty budynku z XVIII wieku. W 1924 kamienicę połączono z pałacem Namiestnikowskim.