14.09.2011

Krakowskie Przedmieście 39 - kamienica Hiża

W 1621 roku powstał tu murowany dom Jana Rosochy, sprzedany zaraz muratorowi Gasparowi Bocherowi; w 1655 roku dom już nie istniał. W 1669 stanął tu drewniany domek szewca Obera, należący w roku 1700 do Bruzera. Obecną kamienicę zbudowano w 1743 wg projektu Piotra Hiża. W roku 1784 właścicielka była miecznikowa koronna Humiecka, a od 1847 kamienicę posiadali Reszke, właściciele Hotelu de Saxe na ulicy Koziej. W XIX wieku działał tu skład sukna Augusta Pulewki. W latach sześćdziesiątych XIX wieku mieścił się tu sklep potentata wyrobów platerowych Czajkowski i Henneberg. Na przełomie XIX i XX wieku mieściła się tu litografia i skład papieru Ottona Flecka. W okresie międzywojennym działały tu sklepy H. Dębowskiego i S. Pęcherskiego. Kamienica została spalona w 1944 roku zachowując mury i wystrój; odbudowana w 1951 wg proj. Mieczysława Kuzmy i Zygmunta Stępińskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz