28.11.2011

Krakowskie Przedmieście 6 - kamienica Oranowskiego

W XVI wieku stały tu trzy dwory księcia Janusza Ostrogskiego. W XVII wieku odnotowano dom drewniany Gotarda Wilhelma Butlera, który przetrwał potop szwedzki. Dom jednak spłonął prawdopodobnie w roku 1697. W 1743 roku stał tu już nowy dworek Aleksandra Butlera, a w 1754 stał już także jego drugi dom. Około roku 1770 na miejscu drewniaków stanęła dwupiętrowa kamienica Józefa Niecieiskiego. W latach 1898 - 99 zbudowano na tym miejscu kolejna kamienicę zaprojektowaną przez Franciszka Braumana dla Leonarda Oranowskiego. Fasadę zdobiły rzeźby dłuta Ludwika Pyrowicza. Na przełomie XIX i XX wieku mieściła się tu mleczarnia Stanisława Ostrowskiego. W latach 1912 - 44 kamienica należała do Władysława Wasilewskiego, do czasu kiedy dom spłonął i został rozebrany do parteru. W 1947 - 48 kamienicę odbudowano dla YMCA, nawiązując, słabo zresztą, do kamienicy Niecieiskiego. Z wystroju przedwojennej kamienicy przetrwały części posadzek, kute wrota i odboje bramne. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych mieścił się tam sklep z damską bielizną "Bardotka".

1904

2011

2 komentarze: