10.09.2012

Żabia 4

Żeby poznać historie budynku przy ulicy Żabiej 4 cofniemy się do roku 1819. Wtedy na fali inwestycji rodu Zamoyskich zbudowano oficynę pałacu Błękitnego wzdłuż ulicy Żabiej. Wtedy miała ona jeszcze adres Senatorska 472. Dopiero gdy w Warszawie zmieniono numery z hipotecznych na policyjne oficyna uzyskała adres Żabia 4. Niestety nie udało mi się dotrzeć do żadnych zdjęć które by wyraźnie przedstawiały budynek. Niezbyt wyraźne zdjęcie lotnicze z lat prawdopodobnie dwudziestych pokazuje, że oficyna miała jedno piętro i ciągnęła się od pl. Bankowego mniej więcej do końca dzisiejszego budynku po kinie Capitol.

W latach 40 i 50 XIX mieściły tu zakłady introligatorskie Pietrzykowskiego, Mateusza Śliwińskiego, od 1856 roku zakład W. Kreuscha. Helena Brzezińska prowadziła tu prawdopodobnie do roku 1939 laboratorium swojego Instytutu Kosmetyczno-Lekarskiego Izis. Mieściły się ty także biura jego centrali przeniesione potem do Pałacu Błękitnego (miedzy 1923 a 1938 rokiem). Oprócz tego odnaleźć można tu było zakłady fotograficzne "Marion” Bronisława Mariona (od ok. 1873 do 1880) oraz zakład Waleriana Twardzickiego (mieszczący się od 1865).

W latach 1897-1903 w budynku mieszkał Stefan Żeromski, pracując na etacie pomocnika bibliotekarza. W 1930 roku funkcjonował tu konsulat Argentyny przeniesiony w 1938 jako konsulat generalny w Aleje Ujazdowskie 32.

W sierpniu 1940 roku gadzinowy "Nowy Kurier Warszawski" doniósł o rozbiórce gruzów budynku przy Żabiej 4, dzięki czemu można było przedłużyć Marszałkowską aż do placu Bankowego. I tak się stało – ułożono chodniki oraz położono asfalt a po budynku pozostało tylko wspomnienie.

09.09.2012

Żabia 7

Kamienica została zaprojektowana przez Fryderyka Alberta Lessla i zbudowana około 1817 dla Doroty i Jana Duratowiczów. Rozebrano ją około 1950.

1923. Widać od kogo zdjęcie zapożyczone :)
Lata trzydzieste XX wieku