28.06.2013

Żabia 9 - kamienica Joanny Koseckiej

Pod koniec koniec XVII wieku na terenie jurydyki Bielino powstał pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren. Pałac posiadał wjazd i dziedziniec od strony Żabiej a jego właścicielem był niejaki Stradomski.

W 1826 pałac nabyła Barbara Kossecka i przystąpiła do jego przebudowy: budynek został podwyższony oraz otrzymał fasadę od strony nowopowstałego placu Bankowego. Autorami przebudowy byli prawdopodobnie Karol Galle i Alfons Kropiwnicki (choć niektórzy autorzy twierdzą, że może to być dzieło Antonio Corazziego wskazując na szczyt kamienicy identyczny ze szczytem Teatru Wielkiego). Przed I wojną światową powstało skrzydło zamykające dziedziniec od strony ul. Żabiej. Na początku XX wieku działał tu sklep lubelskiej fabryki wag Wilhelma Hessa.

Po zniszczeniach w czasie II wojny św. w latach 1947-50. Budynek został adaptowany na Hotel Saski. Hotel został zamknięty w końcu XX wieku. Obecnie trwają prace remontowe.