06.09.2014

Ogród Saski - obiekty powojenne

Obiekty powojenne, na dodatek istniejące do dziś czyli wpis całkowicie nie na temat. Ale skoro po całości chciałem pojechać no to bardzo proszę.

Płyta pamięci zamordowanych mieszkańców Warszawy

Znajduje się w zachodniej części ogrodu, przy ulicy Marszałkowskiej, upamiętnia 800 tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. W tym miejscu w latach 60. XX wieku planowany był zaprojektowany przez Marka Leykama pomnik zwycięstwa w postaci łuku triumfalnego, którego jednak ostatecznie nie zrealizowano – powstało jednak zbrojenie fundamentów, ukryte do dziś pod trotuarem. Na pamiątkowej płycie umieszczony jest napis: W wielkiej wojnie narodów przeciwko hitleryzmowi zginęło 6 000 000 Polaków, w tym 800 000 mieszkańców Warszawy, zwyciężyliśmy, by żyć wolni i w pokoju, braterstwie i sprawiedliwości.


Pomnik Marii Konopnickiej

Pomnik upamiętniający Marię Konopnicką został odsłonięty 22 maja 1966 roku w 124. rocznicę urodzin pisarki. Monument powstał z inicjatywy gazety Płomyczek oraz Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, dzięki której czytające ją dzieci zebrały około 600 tysięcy ówczesnych złotych. Autorem rzeźby jest Stanisław Kulon, pomnik ma dwa i pół metra wysokości i wykonany został ze sjenitu. Za swoją pracę autor otrzymał Złotą Honorową Odznakę m.st. Warszawy.


Tablica Tchorka

09.08.2014

Ogród Saski - mała architektura cz. 2

STRZELNICA

Strzelnicę przy murze graniczącym z Pałacem Bruhla wystawił Klub Myśliwski w 1869 roku. Odgłosy strzałów dobiegające o rożnych porach dnia zakłócały ciszę i spokój w Ogrodzie w wyniku czego zlikwidowano ją w 1875 roku.


KIOSK Z GAZETAMI

W czerwcu 1877 roku pojawiły się w Warszawie pierwsze, wzorowane na paryskich, kioski reklamo Były to przeszklone, żelazne konstrukcje wzniesione na planie sześcioboku ustawione na podmurówce z cegieł. Projektował je Stanisław Adamczewski. Jeden z nich stanął w Ogrodzie Saskim na przeciwko altanki z wodą sodową. W kiosku prowadzono sprzedaż i prenumeratę prasy, obiekt pełnił też funkcję słupa reklamowego. Plansze reklamowe, wystawione w oknach, przenoszono co jakiś czas do innego kiosku. W ten sposób ogłoszenia "wędrowały" po mieście. Kiosk został prawdopodobnie zniszczony w czasie II wojny światowej.


KIOSK METEOROLOGICZNY

W 1887 roku, po zakończeniu Wystawy Higienicznej odbywającej się w miejscu gdzie teraz stoi gmach główny Politechniki Warszawskiej kiosk przeniesiono na teren Ogrodu Saskiego. Umieszczenie tego obiektu w Ogrodzie Saskim było świadectwem dumnego upowszechniania zdobyczy techniki dla potrzeb „publiczności”. Bywalcy Ogrodu szczycili się snobistycznym przekonaniem, że zegar na kiosku meteorologicznym chodzi bardziej punktualnie, niż ten z wieży ratuszowej. I tylko według tego pierwszego regulowali kieszonkowe „cebulki”. Po 1895 roku kiosk został usunięty z ogrodu.


KAMIEŃ PAMIĄTKOWY

Odsłonięty został w 1927 roku w dwusetną rocznicę udostępnienia Ogrodu Saskiego mieszkańcom Warszawy.


PIJALNIA WODY (PIJKA)

Jedna z pijalni wody ustawionych w warszawskich parkach w 1936 roku, w 50-tą rocznicę uruchomienia warszawskich wodociągów. Pijka stanęła na miejscu południowej studni w Ogrodzie Saskim.


KĄPIELISKO DLA DZIECI POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO

Zbudowane w okresie międzywojennym kąpielisko znajdowało się w południowej części Ogrodu Saskiego, na wysokości Wodozbioru. W czasie II wojny światowej zostało zniszczone a po 1945 roku całkowicie zlikwidowane.


TABLICA PAMIĄTKOWA

Odsłonięta 12 listopada 1938. Tablica pamiątkowa pierwotnie znajdowała się w alei głównej pokrywającej się z osią główną Ogrodu Saskiego. Zaginęła po II wojnie światowej. Odtworzona (z nieznacznymi różnicami) i ponownie odsłonięta 11 listopada 1995 na jednym z klombów na osi głównej ogrodu, przy łączniku pomiędzy dwiema głównymi alejami ogrodu. W maju 2011 została odsłonięta po restauracji i ustawieniu na nowym postumencie.