09.08.2014

Ogród Saski - mała architektura cz. 2

STRZELNICA

Strzelnicę przy murze graniczącym z Pałacem Bruhla wystawił Klub Myśliwski w 1869 roku. Odgłosy strzałów dobiegające o rożnych porach dnia zakłócały ciszę i spokój w Ogrodzie w wyniku czego zlikwidowano ją w 1875 roku.


KIOSK Z GAZETAMI

W czerwcu 1877 roku pojawiły się w Warszawie pierwsze, wzorowane na paryskich, kioski reklamo Były to przeszklone, żelazne konstrukcje wzniesione na planie sześcioboku ustawione na podmurówce z cegieł. Projektował je Stanisław Adamczewski. Jeden z nich stanął w Ogrodzie Saskim na przeciwko altanki z wodą sodową. W kiosku prowadzono sprzedaż i prenumeratę prasy, obiekt pełnił też funkcję słupa reklamowego. Plansze reklamowe, wystawione w oknach, przenoszono co jakiś czas do innego kiosku. W ten sposób ogłoszenia "wędrowały" po mieście. Kiosk został prawdopodobnie zniszczony w czasie II wojny światowej.


KIOSK METEOROLOGICZNY

W 1887 roku, po zakończeniu Wystawy Higienicznej odbywającej się w miejscu gdzie teraz stoi gmach główny Politechniki Warszawskiej kiosk przeniesiono na teren Ogrodu Saskiego. Umieszczenie tego obiektu w Ogrodzie Saskim było świadectwem dumnego upowszechniania zdobyczy techniki dla potrzeb „publiczności”. Bywalcy Ogrodu szczycili się snobistycznym przekonaniem, że zegar na kiosku meteorologicznym chodzi bardziej punktualnie, niż ten z wieży ratuszowej. I tylko według tego pierwszego regulowali kieszonkowe „cebulki”. Po 1895 roku kiosk został usunięty z ogrodu.


KAMIEŃ PAMIĄTKOWY

Odsłonięty został w 1927 roku w dwusetną rocznicę udostępnienia Ogrodu Saskiego mieszkańcom Warszawy.


PIJALNIA WODY (PIJKA)

Jedna z pijalni wody ustawionych w warszawskich parkach w 1936 roku, w 50-tą rocznicę uruchomienia warszawskich wodociągów. Pijka stanęła na miejscu południowej studni w Ogrodzie Saskim.


KĄPIELISKO DLA DZIECI POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO

Zbudowane w okresie międzywojennym kąpielisko znajdowało się w południowej części Ogrodu Saskiego, na wysokości Wodozbioru. W czasie II wojny światowej zostało zniszczone a po 1945 roku całkowicie zlikwidowane.


TABLICA PAMIĄTKOWA

Odsłonięta 12 listopada 1938. Tablica pamiątkowa pierwotnie znajdowała się w alei głównej pokrywającej się z osią główną Ogrodu Saskiego. Zaginęła po II wojnie światowej. Odtworzona (z nieznacznymi różnicami) i ponownie odsłonięta 11 listopada 1995 na jednym z klombów na osi głównej ogrodu, przy łączniku pomiędzy dwiema głównymi alejami ogrodu. W maju 2011 została odsłonięta po restauracji i ustawieniu na nowym postumencie.